Author Topic: Езотерично Християнство  (Read 5403 times)

0 Members и 1 Гост преглежда(т) тази тема.

Offline Deepinside

 • Administrator
 • Приор
 • *****
 • Posts: 1193
 • Алхимик
  • http://www.novosemeistvo.bg - Сайт за семейството в епохата на Водолея
Езотерично Християнство
« on: Октомври 03, 2008, 10:04:26 pm »
Да! Такова има и е имало. Езотерично значи тайно, скрито. В Библията се говори за тайни, за познание и мъдрост. Учението на Христос не се изчерпва с "Повярвай и ще бъдеш спасен".
Там пише за и за Мъдрост и Виждане на Бога, за Съвършеството и Съвършенните..."бъдете съвършени и вие, както е съвършен Отец ваш, който е на небеса"...
Ев. от Матея, 5:48


"Аз за тех се моля: не се моля за света, но за тези които ми даде ти, защото са твои. 10. И всичко мое твое е, и твоето мое, и прослави се в тех. 11. И не съм вече на света, но те са на света, и аз ида при тебе. Отче светий, упази ги в името си, тия които ми даде, за да бъдат едно както ние. 12. Когато бех с тех на света, аз ги пазех в твоето име: тези които ми даде упазих, и ни един от тех не погина тъкмо син погибелний, за да се изпълни писанието. 13. А сега при тебе ида; и това доде съм на света казвам за да имат моята радост пълна в себе си. 14. Аз им дадох словото твое; и светът ги възненавиде защото не са от света, както аз не съм от света. 15. Не се моля да ги вземеш от света, но да ги упазиш от лукаваго. 16. От света не са както и аз не съм от света. 17. Освети ги чрез твоята истина: твоето слово е истина. 18. Както ти проводи мене на света, и аз проводих тех на света; 19. и за тех аз осветявам себе си, да бъдат и те осветени чрез истината. 20. И не само за тех се моля, но и за онези които чрез техното слово ще поверват в мене, 21. да бъдат всички едно; както ти, Отче, си в мене и аз в тебе, да бъдат и те в нас едно; за да поверва светът че ти си ме проводил. 22. И аз, славата която ми даде, дадох я тем; да бъдат едно както сме ние едно: 23. аз в тех, и те в мене; да бъдат съвършени в едно, и да разбере светът че ти си ме проводил, и възлюбил си ги както си възлюбил мене."
Ев. Йоан, 17:9-23

"А търпението да има дело съвършено, за да бъдете съвършени и цели, без никакъв недостатък. 5. Ако ли някои от вас е оскуден от мъдрост, да проси от Бога който дава богато на всички и не укорява, и ще му се даде. "
Посл. от Яков, 1:4-5

твърдата храна е за съвършените, които по навикновение имат чувствата си обучени да разпознават доброто и злото. 
Поради това, да оставим началното учение Христово и да се водим към съвършенството, без да полагаме пак основа на покаяние от мъртви дела, и вера в Бога,  учението за кръщенията, и за възлагането на ръце, за възкресението на мъртвите, и за вечният съд."

Посл. към Евр., гл 5,6

В Библията съвършенството се посочва като нещо, към което християните трябва да се стремят.Това е възможно, но са нужни и методи. Тези методи могат да станат достъпни за тези, които са готови за тях, в подходящо време и място...
« Last Edit: Октомври 04, 2008, 02:40:39 am by Deepinside »
Еarth turns to gold in the hands of the wise
- Rumi

_________________________________________
Истинската Алхимия

Offline Artemida

 • Бард
 • **
 • Posts: 56
Re: Езотерично Християнство
« Reply #1 on: Октомври 15, 2008, 07:45:51 am »
Колко жалко, че живеем във време, в което духовните ни очи са затворени и трябва да развиваме разсъдъчното мислене. Ех, ако можеше да видим само една част от това, което е видял Дарий Велики....
 ЛЕГЕНДА ЗА ДАРИЙ ВЕЛИКИ


Веднъж Дарий Велики, този същият, за който вие знаете по разказите на гръцките историци, се замислил за това време, когато неговото царство ще загине и могъществото на персите ще бъде сломено.
Той извикал началника на колегията на маговете и му изказал в откровена беседа своите мисли. Старецът погледнал одобрително и, знаейки благочестието на царя, неговата сила и мъдрост, бил дълбоко трогнат.

-Царю, - казал той,- със своята печал ти си освободил себе си от много грехове, а този, който във величието си е способен да мисли за бъдещите затруднения, е достоен за честта. Искаш ли, да ти покажа на тебе бъдещето, за да се успокои твоята душа, за да можеш ти самият да видиш дивните замисли на Ахура Мазда?
В полунощ, когато целият град и дворецът на царя били потопени в дълбок сън, царя и началникът на маговете, преоблечени, излезнали в полето. Небето сияело със звезди, въздухът бил топъл и тих, вечната красота на земята в тази нощ били особено достъпни за чувствата.
_виждаш ли звездното небе, велики царю? – попитал върховният маг, показвайки на царя небето. – На много планети и на далечни звезди, разхвърляни в безкрайното пространство, разумни същества се наслаждават сега във всеки свят по своему на дара на живота.
Царят склонил глава, слушайки тези слова.
Сладко и страшно било да си представиш света такъв огромен. Персия, всички завоювани страни, всички земи били нищо в сравнение с Божието могъщество.
- Царю, -попитал магът, - искаш ли сега да видиш пред себе си бъдещето?
И преди царя да успее да отговори, на него му се сторило, че земята се напълнила с грохот от безчислени армии в движение. Той видял персийската войска, отиваща почти до края на земята. Той видял своите приемници, технитедела, тяхната слава, техните грешки и злодеяния. В мъглата възникнала Гърция, морска страна, сражения на земя и на море, смяна на съдбата, тържество на победителите. Той видял великия Искандер (Александър Македонски), който и до сега е прославян по целия свят, видял незабравими подвизи на възраст, когато другите едва започват да се занимават с делата на мъжете. И много, много бъдещи векове минали пред царя, все едно цялата тежест на борбите на народите, техните нещастия, тържества, отчаяния, смутни времена и войни, радост от щастливите години – цялото време на хилядолетия живот легнало на плещите на Дарий, и във всяко събитиетой узнавал безкрайния, менящ се поток на кръговрата на вечността.
-Царю, искаш ли да видиш миналото? – властно прозвучал гласът на върховният маг. И пред царя започнали да се появяват видения от миналото, помет за които не съхранила дори историята. Той видял допотопни народи, техните велики градове, техните съоръжения, техните дела, които сега ни се струват невъзможни, приказни измислици. Какво сред целия този непрекъснато възникващ и изчезващ живот е един човек, колкото и той да е велик, какво е за вечния кръговрат на врмето историята на един народ?
Великият Дарий тъжно отпуснал глава и не искал повече да гледа, смазан от величието на невидимата дейност на Ахура Мазда. Тогава на началникът на маговете предложил на царя въпроса: иска ли той да види други разумни същества на други планети? Хладен вихър ги подхванал, на царя му се сторило, че той умира, че повече никога не ще види земята. В пространството, осветено от странна светлина не от нашето слънце и не нашите луни, те се пренасяли от планета на планета и навсякъде наблюдавали живот, описанието на който ще се стори невероятен за земния човек. Кръг след кръг, планета след планета посещавали те – и никаде нямало нито край, нито начало вселенския живот.
Горе сияели други слънца, горе се откривали все нови и нови светове, диханито спирало от едното само осъзнаване на безкрайността. Тогава царя, на когото не било по силите повече да издържи невъзможното за земния човек чувство на неограниченото пространство се замолил:
- Върни ме на земята, ако можеш, иначе ще загина!
И ето той отново е на земята и наоколо - спокойна нощ, и очертанията на родния град са видими в далечината. С труд връщайки си диханието, царя се поклонил към земята и целунал нейната сива прах – родната и близка стихия.
- Зад видимите светове, - продължавал върховният маг,- има други светове, които пребивават от другата страна на видимото. На теб, най-достойния жар, Ахура Мазда дава днес властта, която не е обладавал още нито един от царете, сега живеещи. Искаш ли да видиш областите на Мрака, Водите и Неугасимия Огън, където отиват всички същества, населяващи видимата Вселена?
От другата страна на битието, воден от знанието на върховния маг, Дарий посетил удивителна страна и преминал по нея, преминавайки от едно чудо на друго.
Когато те се върнали, на земята било както ипреди нощ, никакво време не било изминало, защото те били извън времето.
Смазан от всички тези впечатления царят не намирал думи, а магът, ненуждаейки се от въпроси, се обърнал към царя с такива слова:
- Царю, Ахура Мазда наистина – е Бог на живите, и ти знаеш сега в какво се състои живота в безкрайния Космос. По силата на закона за ръста на самосъзнанието в света се спуска верига от същества, безсмъртни духове се спускат и възхождат по безкрайното разнообразие от форми на живот. Във всеки от видимите светове Огъня, Въздуха, Земята и Водата образуват сянка, обличаща духовете в прекрасни тела. Огъня, великият двигател на света, подобно на диханието оживявотворява всички и, навсякъде невидимо присъствайки, твори своето тайно дело. Видимите и невидимите светове са всъщност сгъстените помисли на Бога: едното – израз на другото и заедно – Цялото.
- Маг, -отвърнал царя, намерил в себе си сили да говори,- аз разбрах сега моето място в света. Славата е призрак, не продължаваща по-дълго, отколкото траят земните векове, а земните векове са кото морето, където една вълна поглъща другата. Наслаждението от живота е неотделимо от безсмъртието на духа, ако това правилно се разбере, - и какво са всички наши жалки дарове и радости в сравнение с безкрайното блаженство, което ни дава Ахура Мазда?
Но главното е това, което аз виждам сега в себе си,- това “аз”, и “ти”, и всичко сме “ние” - заедно, и всички “ние” е “аз”, а всички “аз” са в Него, Великото, Неподвижното, Сияещият Ахура Мазда, в което всичко съществуващо наистина намира себе си.
Така Дарий Велики, поставен от Ахура Мазда над хората, в тази нощ стамал наистина велик.
Той разбрал главното и съумял да отхвърли от себе си всичко това, което пречи на човека да почувства в себе си присъствието на Бога.
В памет на Дарий Мъдрия до ден днешен се извършва свещен ритуал, в който могат да присъстват хора, способни, както Дарий, да заемат правилното към себе си отношение.
Подобно на това, което е било с Дарий-Царя, - всеки, който премине през този ритуал, ние наричаме “Велик” в памет на събитията, за които се разказва в това сказание.
 

Offline Deepinside

 • Administrator
 • Приор
 • *****
 • Posts: 1193
 • Алхимик
  • http://www.novosemeistvo.bg - Сайт за семейството в епохата на Водолея
Re: Езотерично Християнство
« Reply #2 on: Октомври 15, 2008, 07:59:35 am »
Приемствената верига на Посвещението не е загубена. С идването на Христос на Земята е станало възможно посвещението да става в тялото, без да се излъчва човек извън него. Древното познание е било синтезирано по уникален начин чрез Християн Розенкройц - един от Учителите на Западната Традиция. Рудолф Щайнер има връзка с розекройцерската традиция. В България - Беинса Дуно...
Еarth turns to gold in the hands of the wise
- Rumi

_________________________________________
Истинската Алхимия

Offline Passiflora

 • Друид
 • ***
 • Posts: 117
 • Gender: Female
 • Усмивка!
Re: Езотерично Християнство
« Reply #3 on: Октомври 16, 2008, 06:16:33 pm »
Нима е случайно, че точно в прехода към епохата на Водолея са открити Гностическите евангелия?

Колко жалко, че живеем във време, в което духовните ни очи са затворени и трябва да развиваме разсъдъчното мислене. Ех, ако можеше да видим само една част от това, което е видял Дарий Велики....
А може би не е чак толкоз за съжаление. Когато наблюдавам някое дете, което открива тепърва нещата в света и се удивява на най-дребните детайли, улавяла съм се как някак ми се иска отново да погледна на света с детските очи, как искам пак всичко да ми е интересно, как искам пак да усетя онзи откривателски порив, пак да вървя по накоя горска пътека и не ми се иска да спирам, просто защото ми е любопитно какво има след другия завой... В момента ни се предоставя възможност да "прогледнем" и ще открием онзи духовен свят по същия начин както дете. Чакам с нетърпение отново това духовно изживяване. Знам, че за да го постигна, трябва само да се стремя към това и да бъда добра.
Поискай  и  ще видиш.

Offline Рени

 • Наблюдател
 • *
 • Posts: 30
Re: Езотерично Християнство
« Reply #4 on: Октомври 18, 2008, 09:14:13 pm »
Завиждам ви. Откъде черпите вярата си?

Offline Deepinside

 • Administrator
 • Приор
 • *****
 • Posts: 1193
 • Алхимик
  • http://www.novosemeistvo.bg - Сайт за семейството в епохата на Водолея
Re: Езотерично Християнство
« Reply #5 on: Октомври 19, 2008, 10:06:18 pm »
Завиждам ви. Откъде черпите вярата си?

"Опита бие всички авторитети"
някои неща - опит - не само вяра...

Quote
Туй, което ти си опитвал, то е авторитет. Туй, което не си опитвал, не е авторитет.
« Last Edit: Октомври 19, 2008, 10:12:41 pm by Deepinside »
Еarth turns to gold in the hands of the wise
- Rumi

_________________________________________
Истинската Алхимия

Offline Passiflora

 • Друид
 • ***
 • Posts: 117
 • Gender: Female
 • Усмивка!
Re: Езотерично Християнство
« Reply #6 on: Октомври 21, 2008, 10:16:07 pm »
И аз си мислих да отговоря личен опит и преживявания, но мисля, че това се получи в резултат на вярата ми т. е. намерих след като започнах да търся.  :love021:

Offline uhar

 • Наблюдател
 • *
 • Posts: 7
Re: Езотерично Християнство
« Reply #7 on: Март 12, 2009, 04:26:29 pm »
за опита съм съгласен, ама какви са тези гностически евангелия, дайте да ги видим, да ги прочетем.
защо все трябва да се подлъгваме по скритото, тайното, гностическото...
ако искаш да научиш нещо го научаваш, намираш начин, но то няма нищо общо все да се блазниш и лелееш по тайното, забраненото, дето все е по-хубаво от реалността...
http://www.esencia1.info/

Offline Passiflora

 • Друид
 • ***
 • Posts: 117
 • Gender: Female
 • Усмивка!
Re: Езотерично Християнство
« Reply #8 on: Март 12, 2009, 05:26:38 pm »
за опита съм съгласен, ама какви са тези гностически евангелия, дайте да ги видим, да ги прочетем.
защо все трябва да се подлъгваме по скритото, тайното, гностическото...
uhar, някои от гностическите евангелия ги има в http://www.spiralata.net и в книжарниците съм ги виждала. Така че вече не са скрити, който иска може да ги прочете. Дори има и "Евангелие на Юда". Само да не останеш леко разочарован  :wink:

Offline Deepinside

 • Administrator
 • Приор
 • *****
 • Posts: 1193
 • Алхимик
  • http://www.novosemeistvo.bg - Сайт за семейството в епохата на Водолея
Еarth turns to gold in the hands of the wise
- Rumi

_________________________________________
Истинската Алхимия