Author Topic: Истинското съединение - в Любовта...  (Read 2549 times)

0 Members и 1 Гост преглежда(т) тази тема.

Offline Deepinside

  • Administrator
  • Приор
  • *****
  • Posts: 1193
  • Алхимик
    • http://www.novosemeistvo.bg - Сайт за семейството в епохата на Водолея
Истинското съединение - в Любовта...
« on: Септември 06, 2012, 09:49:03 pm »

 

"Българите имат девиз: "Съединението прави силата". Две думи липсват на този девиз. Той трябва да гласи така:

"Съединението в Любовта прави Силата". Любовта обединява. Обединение без Любов е механично. Хората искат единство, но единство без Любов е невъзможно. Законът гласи: Любовта образува една обща връзка между всички Същества. Има едно основно звено, което може да свърже цялото човечество - това е Любовта. Няколко търговци могат да се обединят за обща работа. Ако са ги събрали в едно търговските интереси, тая групировка е временна и ще се разпадне. Това не е никакво свързване. Ако сте свързани един с друг чрез Божията Любов, никаква сила не е в състояние да разруши тази връзка. Ако нямате тази връзка, всичко ще се превърне на прах и пепел. Докато Любовта не дойде между хората, те ще говорят на чужди, непознати езици."

Учителя

 

 

"Кое е новото, което хората очакват? Свободата. Човек всякога се е стремял към свобода. И досега още хората се борят за свобода, въпреки това, не са я придобили. Някои мислят, че свободата е в богатството, в знанието, в силата. Свободата е нещо духовно, а не материално. Тя зависи от състоянието на човешкия ум, на човешкото сърце и на човешката воля."

 

 

"Това, което желаете за себе си, желайте и за другите хора. Светът е създаден за всички хора. Като работим за повдигането на света, едновременно с това ние работим и за своето повдигане. В това отношение работете с любовта като обща мощна сила за духовното повдигане.

 

И тъй, наточете ножовете си, въоръжете ума си, уякчете сърцето си, калете волята си. В това седи спасението на човечеството."

 

21-ва неделна беседа, държана от Учителя на 25.II.1934 г.,

 

 

В тази връзка, Учителя е дал мощно духовно оръжие - формулата "Бог е Любов, Бог е Мъдрост, аз съм Добро, аз съм Истина", която може да казваме и в множествено число - "Бог е Любов, Бог е Мъдрост, ние сме Добро, ние сме Истина", формула, която спомага за освобождаване.

 

Предлагам всички да работим до края на 2012 година всяка вечер от 20 ч. с тази формула, мислено обхващайки всички хора, родени на територията на България, която да визуализираме едновременно с това обляна в бяла светлина. Разбира се, можем да работим по свобода и разположение и в друго време с нея, за да се получи силно и трансформиращо духовно излъчване и молбата ми е да я разпространим сред хората с духовно разбиране за да се обединим за благото и свободата на българския народ, работейки с тази формула.

 

Ето какво е дал Учителя за тази формула:

 

"Дойде ли злото срещу вас, не го нападайте, но само се отбранявайте. За да се пазите от злото, да не ви побеждава, вие трябва да държите в ръцете си мощно оръжие.

 

Кое е мощното оръжие срещу злото? Казано е в Писанието: Възлюбил си истината в човека. Значи, истината се намира в човека. Ето защо, нападне ли ви зло, кажете си следната формула: Бог е любов. Бог е мъдрост. Аз съм добро. Аз съм истина. Тази формула ще ви послужи при всички нещастия, противоречия и злини в живота ви. Доброто е една от проявите на Битието, с която можете да се защищавате от всякакво зло. Злото носи в себе си сили противоположни на любовта, мъдростта, на истината и на доброто, вследствие на което става неутрализиране на тези сили. Човек може да живее съзнателно дотолкова, доколкото проявява доброто и истината, които са вложени в него.

Съвременните хора говорят за любовта, стремят се към нея, но, като я придобият, не могат да я задържат за дълго време. Защо? Защото любовта вирее само в чистота. Наруши ли човек чистотата на своите мисли, чувства и действия, любовта моментално го напуска. Дойде ли някакво изкушение,

за да запазите любовта си, изговорете тихо в себе си формулата: Бог е Любов. Бог е Мъдрост. Аз съм добро. Аз съм истина. Затова е казано в Писанието: Побеждавайте злото с добро, а лъжата с истина. Дайте път на Бога в себе си, Той да прояви своята Любов и Мъдрост. Не дадете ли път на великата Любов в себе си, ще видите, че това, което наричате любов, не е нищо друго, освен любовна каша. Любовната каша на хората е старият живот, а великата Любов е новият живот. Човек не трябва да прави компромис с новото. Той трябва да постави старото за почва, а с новото да гради. Новият живот е живот на изобилие. Любовта ражда изобилието. Да живеете в изобилие, това значи, да живеете при Вечния Извор, откъдето можете да черпите, колкото искате.

 

 

Като ученици вие трябва да имате права мисъл, прави чувства и прави действия. Какво сте били в миналото, какви ще сте в бъдеще, това не е важно. Какво сте в настоящия момент, това е важно. Щом се намерите в известно противоречие, кажете си: Аз съм добро. Аз съм истина. Щом сте добро и истина, вие трябва да проявявате живота на доброто и наистината. Като съзнавате това, вие всякога ще можете да палите своя огън, както и огъня на своите ближни. Достатъчно е да запалите една от своите клечки, за да запалите своя огън. Така постъпват и ангелите. Със своята любов, със своята светла мисъл те палят слънцето, на чиито лъчи ние се греем. Ако ангелите не палят слънцето, хората щяха да живеят във вечен мрак. Тогава те щяха да разберат какво представя тяхната мисъл. Мисъл, която не може да осветява пътя на човека, не е още истинска мисъл. Някога и земята е била светла като слънцето, но като я населили, със своя живот хората постепенно я изгасвали, докато най-после я обърнали в тъмно тяло. Разликата между ангела и човека се заключава в това, че ангелът пали огъня, а човек го гаси. Кой човек не се оплаква, че е загасил своите светли мисли? Мине ли някоя светла мисъл през ума му или някое светло чувство през сърцето му, той казва: Не е време сега за светли мисли и чувства.

 

Не е време още за светли и благородни постъпки. Днес изгаси една светла мисъл в ума си, утре изгаси едно светло чувство в сърцето си, докато най-после стане тъмен като земята и започне да страда за изгубеното щастие.

 

Това са фигури на речта, които трябва да превеждате, да ви станат ясни. Настанало е време, когато всяка мисъл, всяко чувство и всяка постъпка трябва да се превърнат в запалена свещ, която никога да не изгаря. Когато дойде това време, светлината на слънцето ще стане седем пъти по-ярка от сегашната. Причината за това ще се крие в мислите на бъдещите хора. Със светлината на своите мисли те ще увеличават светлината на слънцето. Който погледне към земята, ще види, че тя свети, като слънце. Отдалеч ще изглежда, че земята гори. Невидимият свят се интересува от хората дотолкова, доколкото излиза светлина от умовете им. Колкото по-силна е светлината им, толкова по-голям е интересът на разумните същества към тях. Дето има мисъл, там има светлина. При това положение виждаме, че животът на хората заслужава интерес и внимание.

 

 

И тъй, искате ли да се справяте с мъчнотиите, нещастията и противоречията в живота си, прилагайте дадената ви формула, било в единствено, било в множествено число. Кажете си: Бог е Любов. Бог е Мъдрост. Ние сме добро. Ние сме истина. Произнасяйте формулата съзнателно и следете да видите какви резултати ще имате. Дали сте гладен, болен, слаб, произнасяйте формулата смело, без колебание. Дето минавате, произнасяйте формулата и мислете върху съдържанието и смисъла и. Мисли за Бога, за ближния си и ще намериш своето благо. Мислиш ли първо за своето лично благо, ти ще станеш нещастен. Бог е предвидил твоето благо, няма защо да мислиш за себе си. Когато ви канят на гости, в дома на някой граф или княз, трябва ли вие да носите хляба си? Той е предвидил всичко, което е необходимо за вашето гостуване при него. Следователно, отидете ли при Бога, ще се облечете с най-хубавите си дрехи, но хляб няма да носите. Бог е предвидил всичко което е нужно за вас. Докато мисли, какво ще яде, как ще се облича, как ще свърши живота си, човек е роб на условията. Едно се иска от човека - работа. Като работи, всичко ще му се даде.

 

Ползвайте се от формулата, която днес ви дадох, при всички трудни случаи на живота си. Произнасяйте я с всичкото уважение и почитание. Дръжте тази формула в ума си като добро оръжие, с което можете да се защищавате. Ако държите оръжието си чисто, каквото желаете, можете да постигнете. Оставите ли го да ръждяса, други ще го вземат от ръцете ви. Щом изгубите оръжието си, с него заедно ще изгубите и свободата си. Човек е дотолкова свободен, доколкото носи в себе си оръжие, на което разчита при всички трудни моменти в живота си. Свободен човек е онзи, който признава Бога за Любов, за Мъдрост, а себе си за добро, за истина. Дойде ли до това съзнание, човек е придобил онази свобода, която търси.

 

 

Бог е Любов. Бог е Мъдрост. Ние сме добро. Ние сме истина."


 

 

35. Лекция от Учителя, държана на 23 април, 1930 г.

 

 

 

 

"Време е вече да се образува една мислова централа, светлината на която да изпраща по целия свят благото си, както Слънцето своята светлина и топлина. Слънцето е централа, чрез която се пренася светлината и топлината на земята. Така и човешката мисъл е централа за пренасяне и предаване на друг род светлина на Земята. Когато тази енергия премине в мозъците на хората, от тях започва да се излъчва светлина, способна за работа. Ако духовните хора придобият силна мисъл, Царството Божие ще дойде на Земята. Не се занимавайте с миналото. Мислете само за настоящето."

 

Учителя

 

***

разбира се, работата с формулата в единствено число също може да е важна, за нашата свобода, така че може да се сменят - някое време в множествено, някое време в единствено число (за нас лично) - и да се сменят: "Бог е Любов. Бог е Мъдрост. Аз съм добро. Аз съм истина."
Еarth turns to gold in the hands of the wise
- Rumi

_________________________________________
Истинската Алхимия